En kokk tilbereder mat på et storkjøkken
Vi hjelper deg med å finne kurs og opplæring innen hotell, restaurant- og matfaget.

Om opplæringskontoret

Opplæringskontoret i hotell, restaurant- og matfag ble etablert i 1992. Kontoret har 70 medlemsbedrifter, hvorav 28 har lærlinger pr. dato. Medlemsbedriftene kan gi opplæring i 11 fag innen hotell, restaurant- og matfag. Ved kontoret er det tilsluttet 40 lærlinger. Kontoret er organisert og drives i henhold til opplæringsloven og egne vedtekter. Opplæringskontoret for hotell- og restaurant og matfag Møre og Romsdal er eid av bedrifter som i felleskap har påtatt seg et opplæringsansvar for lærlinger i våre fag. Vår visjon er å trygge læringsmiljøet, bidra til kompetanseheving og gjennom synlighet rekruttere fremtidens fagarbeidere inn i bransjen. Vi skal ha tett samarbeid med medlemsbedriftene og faglige kurs av høy kvalitet.

Opplæringskontoret skal sammen med medlemsbedriftene heve kompetansen til fremtidens fagarbeidere. Vi bidrar med alt fra praktiske ting rundt lærekontrakter til å arrangere fagspesifike kurs. I Møre og Romsdal er det er 7 videregående skoler som tilbyr restaurant- og matfag.

Opplæringskontoret jobber med rekruttering til bransjen generelt, og har derfor god kontakt med både skoler og rådgivere.

Styret og administrasjon

Opplæringskontorets styre består av fem medlemmer og to varamedlemmer. I tillegg har representanter fra yrkesopplæringsnemnda sekretariat møte- og talerett.

Kontoret ledes av daglig leder,Jan Roger Blø.

Oppgaver:
Formidle
 • Formidling av elever til lærebedrift
 • Følger opp lærlingene ved bedriftsbesøk
Kurse og rekruttere
 • Tar opplæringsansvar, inngår kontrakt med lærlinger og driver rekrutteringsarbeid
 • Gir tilleggskompetanse i form av kurs
Tilrettelegge
 • Tilrettelegger fag-/ svenneprøver og melder lærlingene opp til prøve
Ivareta
 • Ivaretar fagenes og bedriftenes interesser
 • Assistere bedrift og lærling ved eventuelle problemer
 • Omplassering av lærlinger ved behov
Samarbeide
 • Samarbeider med fagenes bransjeforeninger
 • Arbeider for best mulig kontakt med utdanningsavdelingen i fylket
Informere
 • Informere media, presse og lokalsamfunnet om de utdannelsesmuligheter som er for hotell, restaurant- og matfag
Opplæringskontoret har godkjenning i følgende fag:
KokkErnæringskokkKonditorServitørFerskvarehandelReiselivSlakterKjøttskjærerPølsemakerFagarbeider industriell matproduksjon
Daglig leder & styret
Jan Roger Blø
Daglig leder
99 02 60 74
Aina Bakke Aalen
Styreleder
Hilde L. Valde
Styremedlem
Grete Blåsberg
Styremedlem
Stig Strømsvåg
Styremedlem
Ronny Kolvik
Styremedlem
Odd Sigbjørn Tvedestad
Vara