Fagarbeider Industriell Matproduksjon
En fagarbeider i industriell matproduksjon jobber med fremstilling av mat- og drikkevarer i en moderne industri.
Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene, og du jobber med avansert produksjonsutstyr. Du må ha kunnskap om råvarer, bærekraftige produksjonsmetoder, produksjonsutstyr og om .

Som fagarbeider er du enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Les mer
vanlige arbeidsoppgaver:
  • oppstart, overvåking og drift av produksjonsmaskiner og utstyr
  • enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
  • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser
CirkA FORVENTET Lønn:
Operatører innen næringsmiddelproduksjon
450 000
Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører
490 000