Slakter
Slaktere avliver dyr og klargjør skrottene for videre bearbeiding.
Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Avlivningen ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.Slakteren legger grunnlaget for kvaliteten i alle videre ledd av kjøttproduksjonen fra båsen til bordet.

Moderne slaktere er underlagt strenge etiske og hygieniske krav, som du må ha kunnskap om. Du må også ha kunnskap om dyrenes naturlige instinkter og bevegelsesmønster, gode kunnskaper innen anatomi, samt ha godt håndlag. Siden slakteren benytter ulike håndverktøy og maskiner, er det også viktig å ha kunnskaper innenfor

Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.
Les mer
vanlige arbeidsoppgaver:
  • mottak, driving, oppstalling og avliving av dyr
  • gjennomføring av slakteprosessen på en faglig korrekt måte
  • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
  • uttak og behandling av biprodukter
  • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr
CirkA FORVENTET Lønn:
Slaktere, fiskehandlere osv.
450 000