Ferskvarehandler
En ferskvarehandler behandler og selger råvarer som sjømat, kjøtt og ost, og tilbereder mat til ferskvaredisken. Du gir også tilberedningstips til kunder.
I dette yrket må du ha gode kunnskaper om råvarene og hvordan disse tilberedes. Ferskvarehandleren må ha gode kunnskaper om alle typer ferskvarer, som for eksempel frukt og grønt, ost- og melkeprodukter, kjøtt og sjømat.

Det er viktig å ha solide kunnskaper om hygiene og renhold, og kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.I det daglige jobber ferskvarehandleren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner.

Derfor er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS, og du må kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget.Yrket innebærer en del tunge løft, så du bør være i god fysisk form.

Yrket kalles også fiskehandler eller butikkslakter.
Les mer
vanlige arbeidsoppgaver:
  • vurdere og behandle ferskvare, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer og sjømat til salg i butikk
  • ferdigstille retter til cateringvirksomhet eller ferskvaredisken
  • produsere farse og deiger
  • lage mat med hjelp av forskjellige typer verktøy, maskiner og utstyr
  • presentere råvarer og ferdigretter på en delikat måte i disken
  • kundeveiledning om tilberedelse og bruksområder av råvarene
CirkA FORVENTET Lønn
Slaktere, fiskehandlere mv.
450 000