En pølsemaker foran rader med pølser
Pølsemaker
Pølsemakeren jobber med produksjon av pølser og andre kjøttvarer.
Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, farser, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff. I mindre håndverksbedrifter arbeider pølsemakeren også med å bearbeide kjøttproduktene, deriblant tilskjæring og finstykking av kjøttråvarer.

Pølsemakeren kan også arbeide i kjøttdisker. Da vil en del av jobben være å selge kjøttvarer og veilede kunder.

Pølsemakere må kunne mye om råvarene og de ulike bearbeidingsprosessene. Som pølsemaker må du være bevisst på økonomi og unngå svinn. Du må også ha kunnskap om regelverk innenfor mattrygghet og hygiene.

I det daglige arbeidet jobber pølsemakeren med både håndverktøy og mer avanserte maskiner. Det er derfor viktig at du også har kunnskap om HMS.

Les mer
vanlige arbeidsoppgaver:
  • produksjon avkjøttprodukter
  • selge kjøttvarer og veilede kunder
  • klargjøring av skrottene for videre bearbeiding
  • håndtere avanserte maskiner
CirkA FORVENTET Lønn:
Slaktere, fiskehandlere mv.
450 000