Kjøttskjærer
En kjøttskjærer skjærer ned hele dyreskrotter til fileter, biffer og produksjonskjøtt.
Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.

I dette yrket bør du være i god fysisk form. Du bør også ha kunnskaper om dyrets anatomi, råstoffenes egenskaper, sortering og skjæringsstandarder, stykningsbeskrivelse og analyser.Det er viktig å ha solide kunnskaper om hygiene og renhold, og kjenne til lover og forskrifter som gjelder for faget. Du bør være oppmerksom på økonomi og unngå svinn.

Som kjøttskjærer arbeider du for det meste manuelt, med kniven som ditt viktigste arbeidsredskap, men med god hjelp av automatisk løfte- og tilbringerutstyr.

Siden du arbeider med håndverktøy og ulike maskiner, er det også viktig å ha kunnskaper innenfor HMS.

Les mer
vanlige arbeidsoppgaver:
  • ta imot, veie og kontrollere skrotter
  • nedskjæring av skrotter, og tilskjæring til fileter, biffer m.m
  • standardisere og kvalitetssjekke råvarer
  • bruke og vedlikeholde av maskiner og utstyr
CirkA FORVENTET Lønn:
Slaktere, fiskehandlere mv.
450 000